Jak dodać do Biblioteki folder znajdujący się w lokalizacji sieciowej

Home » Systemy operacyjne » Windows » Windows 7 » Jak dodać do Biblioteki folder znajdujący się w lokalizacji sieciowej
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Brak komentarzy

W systemie Windows istnieje możliwość dodawania folderów do tak zwanych Bibliotek. Biblioteki wyświetlają w jednym oknie Eksploratora plików pliki i foldery znajdujące się w różnych lokalizacjach. Wadą Bibliotek jest to, że nie można do nich dodać folderów, które nie są zindeksowane. W tym wpisie pokażę jak dodać do Bibliotek niezindeksowane foldery z lokalizacji sieciowej.

Dodawanie folderów do Bibliotek: Muzyka, Wideo i Obrazy

W przypadku tych Bibliotek nie ma większego problemu, bo wystarczy oszukać system :). Oto co należy zrobić:

 1. Uruchom Windows Media Player.
 2. Kliknij Organizuj.
 3. Wybierz Zarządzaj bibliotekami > Muzyka.
 4. Kliknij Dodaj …
 5. W wyświetlonym oknie wybierz folder z lokalizacji sieciowej.
 6. Kliknij Umieść folder.
 7. Kliknij OK.
 8. To samo zrób z bibliotekami Wideo i Obrazy.

Dodawanie folderów do biblioteki Dokumenty

Z biblioteką Dokumenty jest już większy problem, bo nie ma możliwości dodania folderów z Windows Media Playera. W tym przypadku trzeba włączyć na moment Dostęp w trybie offline. Oto jak dodać folder do biblioteki Dokumenty:

 1. Przejdź w oknie Eksploratora plików do folderu, w którym znajduje się folder, który chcesz dodać do biblioteki Dokumenty. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany folder i wybierz Zawsze dostępne w trybie offline.
 2. Otwórz w Eksploratorze plików folder Bibioteki.
 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy na bibliotekę Dokumenty tak aby została podświetlona.
 4. Wybierz w sekcji Narzędzia bibliotek zakładkę Zarządzanie.
 5. Kliknij Zarządzaj biblioteką.
 6. Wykonaj punkty 4-7 poprzedniej wskazówki.
 7. Wykonaj punkt 1 tej wskazówki. Wybranie Zawsze dostępne w trybie offline spowoduje usunięcie „ptaszka” z tego pola i w efekcie wyłączenie tej funkcji dla tego folderu.

Od teraz te wszystkie foldery będą dostępne w Bibliotekach bez indeksacji zawartości i zachowywania ich kopii na komputerze.